ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ท.ปรีชา จันทร์พินิจรัตน์
ตำแหน่ง :สวป.สภ.น้ำโสม
หน้าที่หลัก :ป้องกันปราบปราม
ที่อยู่ :
Telephone :0856089397
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานสายตรวจ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : วิทยุสื่อสาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานป้องกันปราบปราม
หน้าที่ในกลุ่ม :