ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศ์ชัย
ตำแหน่ง :รอง ผกก.ป.สภ.น้ำโสม
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานป้องกันปราบปราม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ชุดมวลชนสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : วิทยุสื่อสาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กต.ตร.สภ.น้ำโสม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานป้องกันปราบปราม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานป้องกันปราบปราม
กลุ่ม / แผนก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :