ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.อ.เชียวชาญ มีชัย
ตำแหน่ง :ผกก.สภ.น้ำโสม
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสถานีฯ
ที่อยู่ :สภ.น้ำโสม
Telephone :042287003
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าหน่วย
กลุ่ม / แผนก : งานสอบสวน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : วิทยุสื่อสาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กต.ตร.สภ.น้ำโสม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานป้องกันปราบปราม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :