พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

ประชุม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 10.00 น. )
เรียน ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
แจ้งประชุม Conference ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ค่ะ

เข้าชม 11  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563